Skip to main content

Musik-Stafetten

Koncertforløb

Målrettet: 0. – 3. klasse

Målgruppe

0. – 3. klasse

Fag

Musik

Forløb

Forberedelse
Workshop på skolen
Koncert i koncertsal

Send forespørgsel

Børnene lærer om instrumenterne i et symfonisk orkester, komponister, melodier og rytmer.

Som en del af den skabende proces inden koncerten komponerer børnene deres egne små melodier, som indgår i et nyskrevet værk af Anders Koppel. Til slut inviteres de til en koncert med klassisk musik, danske sange og filmmusik. Børnene synger med Danmarks Underholdningsorkester og spiller deres egne små kompositioner.

Opfyldte læringsmål

  • Musikoplevelse
  • Instrumentkendskab
  • Skabende processer
  • Aktiv lytning
  • Navngivning af instrumenter
  • Kendskab til klassiske værker og deres komponister
  • Live-koncert

1.

Undervisning i klassen – varetaget af egen lærer: Tre videooplæg à 10-20 minutter med tilhørende undervisningsmateriale stilles til rådighed. Hver video introducerer et emne og klassen anbefales at arbejde med emnerne i 1 lektion om ugen – med start ca. 3 uger før workshop.

2.

Workshop på skolen – med Tante Musika: 1 workshop på 90 minutters varighed, hvor klasserne spiller deres kompositioner og synger de sange, de medvirker i til koncerten. Børnene øver sammen med Tante Musika og klassernes lærere, de bliver fortrolige med forskellige klassiske værker – og introduceres til den kommende koncert med Danmarks Underholdningsorkester.

Elevantal: 3-6 klasser pr workshop (max 150 børn).

3.

Koncert med Danmarks Underholdningsorkester: Det hele kulminerer med et brag af en koncert for de deltagende klasser, hvor børnene er aktivt medvirkende med sang, stomp og spil. De er med under hele koncerten sammen med Danmarks Underholdningsorkester og Tante Musika. De hører alle instrumenterne, de har lært at kende og lytter til musik af kendte klassiske komponister og oplever, hvordan deres kompositioner bliver en del af et nykomponeret værk – skrevet af en af Danmarks førende komponister, Anders Koppel.

Video

1: instrumenterne
2: WOLFGANG, CARL OG JEPPE
3: KOMPOSITION – DIN EGEN MELODI
Jeg ved en lærkerede
Lyt til Mozart – Symfoni nr. 39

Galleri

Video: Musik-stafetten

Se flere koncertforløb