Skip to main content

Af Andreas Vetö, direktør for Danmarks Underholdningsorkester

Lad os bekæmpe danskernes ensomhed gennem kommunalt funderede kulturprojekter

Julen er hjerternes fest, siger man. Det er den tid på året, hvor vi fejrer kærligheden til vores medmennesker – og især vores respektive familier – gennem julehygge, julemad, julemusik og julegaver. Men lige præcis derfor er julen også ekstra hård for alle de ensomme hjerter, der tilbringer julen ”uønsket alene”, som det bl.a. kaldes i ensomhedsforskningen. Derfor er højtiden en særligt god anledning til at kigge nærmere på ensomheden, som ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2021, udgivet af Sundhedsstyrelsen er et stigende problem i Danmark.

Fra 2017 til 2021 er antallet af danskere over 16 år, der føler sig ensomme, nemlig steget fra 8,3 til 12,4 procent. Ensomheden rammer alle aldersgrupper, og det er en alvorlig samfundsmæssig udfordring. Forskningen har blandt andet påvist, at ensomhed er lige så farligt som at ryge 15 cigaretter om dagen, og at det er farligere at være socialt isoleret end at være stillesiddende eller overvægtig. Desuden kan ensomhed medføre psykiske sygdomme, herunder depression, som igen øger risikoen for en lang række fysiske sygdomme – herunder diabetes og hjertesygdomme.

Udover at det fra et medmenneskeligt synspunkt er det eneste rigtige at gøre, så er der også ualmindeligt god samfundsøkonomi i at bekæmpe ensomheden. COVID-19 har åbenlyst forværret problematikken, og det samme har digitaliseringen. Ikke blot fordi vi nu alle sidder og kigger ned i en skærm, men også fordi de sociale platforme, vi bruger så megen tid på, har fået os ind i en tilstand, hvor vi næsten konstant sammenligner os med andre mennesker – herunder deres familieliv og karrierer.

Men der er også mange ensomhedsmæssige udfordringer, der er mere universelle. Ældre, der forlader arbejdsmarkedet, og som mister det sociale fundament, som kollegerne udgjorde. Mennesker, der mister deres livsledsagere. Personer, der af helt naturlige årsager bare har svært ved at etablere og fastholde nye sociale relationer.

I en tid, hvor ensomhedens omfang stiger, er der derfor brug for en bølge af nye ensomhedsbekæmpende initiativer, som både synliggør den ellers ofte noget usynlige problematik og bekæmper det tabu, der til stadighed er forbundet med ensomhed. Fra undertegnedes perspektiv er der to overordnede greb, som bør gå igen i disse initiativer.

For det første bør initiativerne funderes lokalt – rundt om i de 98 kommuner, som hver især har de bedste forudsætninger for at forstå og imødekomme de borgere, der bor lige præcis dér. Selvfølgelig skal ensomhed som socialpolitisk udfordring også adresseres på Christiansborg. Men snarere end at diskutere politik handler det om at få etableret konkrete projekter, der kan gøre en forskel – om ikke her og nu, så inden for en meget nær fremtid. Det skal ske med de ressourcer og kompetencer, der allerede er til stede i hver kommune, ikke mindst i foreningerne og blandt de frivillige kræfter. For det andet bør initiativernes omdrejningspunkt være kunsten og kulturen. Som den netop udgivne EU-rapport CultureForHealth slår fast, er kulturprojekter særligt velegnede til at løse sundhedsmæssige udfordringer – herunder ensomhed.

Rapporten slår endda fast, at kulturprojekter ikke blot bør ses som værende ’add-ons’ til de traditionelle sundhedsindsatser, fordi de faktisk har en effekt, der kan være lige så stor som disse. Derfor bør inddragelsen af kulturprojekter være del af det, der kaldes ”en holistisk sundhedsstrategi”, som både bekæmper ensomhed og isolation og samtidig øger borgernes sundhed og trivsel.

I Danmarks Underholdningsorkester tror vi så meget på denne løsningsmodel, at vi kaster os ud i et pilotprojekt sammen med Egedal Kommune og Sund By Netværket, der netop har til formål at hjælpe folk ud af ensomheden. Projektet er målrettet de 50-65-årige borgere, og udover selvfølgelig at samle deltagerne omkring fantastisk musik, sætter vi også fokus på det aktivt involverende element. Vi ønsker nemlig at stimulere samtalen om musikkens betydning for deltagerne, både personligt, sanseligt og medmenneskeligt – altid med henblik på at understøtte etableringen af nye sociale relationer, som er baseret på fælles interesser.

Det er blot ét eksempel, men det rummer den kombination af det kommunale og kulturelle, som vi tror på kan have særligt stor gennemslagskraft. Vi er heldigvis langt fra de eneste, der har sat gang i sådanne projekter. Derfor håber vi, at mange andre kommuner og kulturinstitutioner vil følge trop og etablere projekter, som de mener vil fungere særligt godt lige dér, hvor de nu befinder sig.

Herfra skal der afslutningsvist lyde et ønske om en rigtig glædelig jul til alle danskere. Men i særdeleshed går mine tanker til dem, der føler sig ensomme, og som savner nogen at dele julehyggen med. Min forhåbning er, at I til næste år vil mærke langt mindre til ensomheden – både i hverdagen og ved højtiderne, og måske endda takket være et ensomhedsbekæmpende kulturprojekt.

Kronikken er bragt i Avisen Danmark søndag 18. december 2022.