fbpx

Familie-Julekoncert

Målgruppe: 3.-5. klasse
Fag: Musik, dans og performance

Familie-Julekoncerten med Danmarks Underholdningsorkester er et koncertforløb, hvor orkestret i samarbejde med en kommune giver skolebørn i 3.-5. klasse mulighed for at medvirke i et fantastisk musikalsk kor-forløb med afsluttende julekoncert for hele familien.

Vores mangeårige danske tradition for julekalendere på tv har givet os en ekstra stor julesangskat af populære ørehængere, som børnene elsker at synge med på, og som bringer både børn og voksne i øjeblikkelig julestemning. I et program, der er nøje tilrettelagt med en blanding af nye julehits, kendte jule-fællessange og hightlights fra den klassiske musiks skatkammer sendes publikum på en medrivende julerejse med julefortælling, magisk lys og masser af julestemning.

Vi har tilrettelagt et korforløb, hvor både 3.-5.-klasser og allerede etablerede skolekor kan byde ind i projektet og hvor korsangen på den enkelte skole styrkes. Børnene får til sidst den store oplevelse at stå på en stor scene sammen i et stort kor på mange hundrede børn med kendte solister og med et professionelt orkester.

Der bliver en separat workshop for lærerne i starten af skoleåret, en hel kor-øve-dag i skoletiden ca. en uge inden koncerten for de medvirkende og til sidst en koncert med ca. 400 medvirkende børn og hele Danmarks Underholdningsorkester. Det bliver en kæmpe oplevelse!

Al undervisningsmateriale leveres af Danmarks Underholdningsorkester.

INDHOLD

1) Korworkshop for musiklærere og skolekorsledere
I starten af skoleåret mødes de tilmeldte klassers lærere til en fælles korprøve, hvor al materialet øves igennem uden børnene sammen med en kor-instruktør tilknyttet Danmarks Underholdningsorkester. Noder, øve-filer og videoer med fagter udleveres herefter i en samlet mappe.

2) Øvning med egen lærer
I perioden efter workshop øver lærerne selv med børnene i skoletiden. Der er mulighed for online-supervision undervejs.

3) Fælles kordag for alle medvirkende klasser og skolekor
Ca. en uge inden koncerten samles alle medvirkende børn fra hele kommunen sammen med deres lærere til en hel skoledag, hvor sangene til julekoncerten øves. Børnene guides godt igennem hele programmet af en korinstruktør og en pianist fra Danmarks Underholdningsorkester. På den måde bliver både børn og voksne klædt godt på til selve koncerten.

3) Afsluttende julekoncert
Det hele kulminerer med en visuelt flot og medrivende Familie-julekoncert, hvor børnene spiller hovedrollen og optræder for deres familier. På selve koncertdagen møder børnene og deres lærere ind i god tid til opvarmning, generalprøve med hele orkestret og afsluttende koncert. Der er selvfølgelig beregnet tid til pauser undervejs inden selve koncerten. Der er dømt optimale vilkår for julestemning!

OPFYLDTE LÆRINGSMÅL FOR FAGET MUSIK

Musikoplevelse
Instrumentkendskab
Skabende processer
Aktiv lytning
Navngivning af instrumenter
Kendskab til klassiske værker og deres komponister
Live-koncert