Kulturen skal fremme sundhed og trivsel

29 | Nov | 2021

Danmarks Underholdningsorkester skal hjælpe otte kommuner med at fremme sundhed og trivsel via kunst og kultur

Artiklen blev bragt af Kulturmonitor.dk mandag den 29. november 2021.

Danmarks Underholdningsorkester vil bidrage med den kunstneriske dimension, når projektet Kulturens Rige afvikles fra december 2021 til april 2023. Sund By Netværket står bag projektet, som skal lære otte danske kommuner at lave kulturprojekter, der løfter borgeres sundhed og trivsel.

Da WHO i 2019 udsendte rapporten med det mundrette navn, ’What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?’, var der tale om en sammenfatning af mere end 900 videnskabelige udgivelser, som tilsammen rummede data fra over 3.000 studier.

Konklusionen var klar: Én gang for alle blev det tydeliggjort, at kunst og kultur kan spille en afgørende rolle i forhold til at fremme sundhed og trivsel.

Det er ikke mindst denne konklusion, som projektet Kulturens Rige er baseret på, og som Sund By Netværket står bag. Projektet afvikles i samarbejde med Aktionsuniversitetet og Danmarks Underholdningsorkester, og det er finansieret af Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje.

Underholdningsorkestret tilfører projektet den kunstneriske dimension

Projektets formål er at lære otte danske kommuner at skabe og udvikle konkrete, lokale, borgerrettede kulturprojekter, som gennem involverende deltagelse løfter borgernes sundhed og trivsel.

Samtidig skal projektet sideløbende skabe nye veje og udvikle ny viden om, hvad kunst og kultur kan bidrage med i sundhedsfremmeindsatser.

Danmarks Underholdningsorkester vil stå for at tilføre projektet den kunstneriske dimension. Orkestret stiller både med direktør Andreas Vetö, en strygerkvartet og en blæserkvintet. I fællesskab vil de dele ud af deres erfaringer med at bruge kunsten til at stimulere læring, fællesskab og fordybelse – på tværs af generationer.

”Os, der arbejder med musik til hverdag, ved intuitivt, hvilke fantastiske kræfter, den gemmer på. Jeg glæder mig meget til at fortælle om og udfolde disse kræfter i praksis – og til at demonstrere over for deltagerne, hvordan musik og andre kunstarter konkret kan bidrage til øget sundhed og trivsel,” udtaler Andreas Vetö.

Seks workshops og en afsluttende konference

Projektet tager form af en serie af seks fælles heldagsworkshops og en afsluttende konference i april 2023, og sideløbende vil deltagerkommunerne implementere forskellige sundhedsfremmeindsatser i praksis. De deltagende kommuner er Ringkøbing-Skjern, Høje Taastrup, Guldborgsund, Aarhus, Egedal, Rudersdal, Køge og en ottende kommune, som offentliggøres senere.

Hver kommune vil stille med en såkaldt ’aktionslæringsgruppe’, som består af kommunale medarbejdere inden for sundhed, kultur og frivillighed, repræsentanter fra lokale foreninger og kulturinstitutioner såvel som frivillige borgere.

Den første workshop finder sted den 6. december i Køge, og her vil Andreas Vetö bl.a. dele ud af sine erfaringer fra andre trivselsfremmende projekter såsom HOPE i Høje Taastrup. Desuden vil han fortælle om musikkens afledte effekter, ligesom orkestrets musikere vil demonstrere værdien og effekten af sammenspil.

Herudover vil deltagerne blive indført i ’ABC for mental sundhed’, som Institut for Psykologi på Københavns Universitet står bag, og som giver Kulturens Rige en konkret ramme for trivselsarbejdet. ABC’en tager udgangspunkt i, at den mentale sundhed fremmes, når man gør noget aktivt og meningsfuldt – sammen med andre.

Formand: ”En helt særlig gave at have orkestret med”

Lene Bruun er formand for Sund By Netværket og leder af HR og sundhedsstaben i Billund Kommune, og hun udtaler:

”I Sund By Netværket ved vi, at kulturen kan bidrage med noget af alt det, der er svært at indfange, men som er helt essentielt, når man skal skabe meningsfulde fællesskaber, der gør en forskel for borgernes trivsel og sundhed. Derfor glæder vi os enormt til samarbejdet med Danmarks Underholdningsorkester og Aktionsuniversitetet, og vi ser det som en helt særlig gave, at vi med orkestret kan trække kunsten og kulturen helt ind i hjertet af projektarbejdet.”

Christa Breum Amhøj fra Aktionsuniversitetet tilføjer:

”Kunst og kultur kan forvandle rigide forestillinger om en offentlig service-kultur til livlige, omsorgsfulde, nærende og tværfaglige fællesskaber, hvor alle er optaget af at skabe velfærd som mærkbare relationer. Som aktionsforskere er vi utroligt glade for, at Danmarks Underholdningsorkester kan være med til at skrue op for disse relationer og få dem til at sprede sig som ringe i vandet.”

  • Læs mere om Kulturens Rige her.