Hvor er den nationale strategi for krydsfeltet mellem kulturen og den sociale sektor?

09 | Jan | 2022

Af Andreas Vetö, direktør, Danmarks Underholdningsorkester, og Poul Knopp Damkjær, kultur- og idrætschef, Roskilde Kommune

Kunst og kultur handler ikke kun om at inspirere, bevæge og underholde os gennem æstetiske oplevelser. Det er efterhånden bredt accepteret, at mødet med kunsten og kulturen også har en bred vifte af positive afledte effekter for det enkelte menneske.

Særligt krydsfeltet kultur og sundhed har medvind i denne tid. Ikke mindst har kulturministeren bidraget til at sætte dette krydsfelt på den kulturpolitiske dagsorden, da hun i oktober måned var på scenen i Musikkens Hus til en paneldebat om netop dette emne.

Det er en fornøjelse at bevidne den åbenhed, der både politisk og akademisk er over for alt det, som kunst og kultur kan bidrage med uden for sin egen veletablerede sfære.

Det giver nemlig også grund til at tro på, at dette momentum også kan løfte det nært beslægtede krydsfelt, som kulturen og den sociale sektor udgør.

Afsættet er godt, for det bugner allerede med spændende initiativer og projekter inden for dette krydsfelt.

Særligt har organisationen Turning Tables markeret sig via en imponerende række projekter, som med organisationens egne ord tilgår ”arbejdet med det kreative som en positiv alternativ vej til at styrke evnen til at mestre livets udfordringer”. I praksis er det blandt andet blevet til et gadekunstprojekt i Tingbjerg, musik-, foto- og videoprojekter i Æblehaven i Roskilde og Brøndby Strand og portræt- og interviewworkshops på asylcentret Anneberg. 

Aspiranterne i Helsingør udgør endnu et særligt stærkt eksempel. Her bruges kulturen målrettet til at få sårbare unge væk fra offentlig forsørgelse og ind på uddannelse eller i beskæftigelse. Det sker via seks måneder lange forløb på kulturinstitutioner, hvor de har mentorer tilknyttet og løbende udfordres gennem kreative læringsprocesser.

I løbet af 2022 står vi – Danmarks Underholdningsorkester og Roskilde Kommune – selv bag lanceringen af et samarbejde under projektet Spil Op, der inddrager mere end 600 elever fra skoler i tre forskellige boligsociale områder. Her vil musikken selvfølgelig være i centrum, og målet er at understøtte og udvikle elevernes trivsel, kreativitet, læring og sociale mobilitet.

Initiativrigdommen er uden tvivl stor rundt om i landet. Men vi kommer ikke uden om, at det fornødne landspolitiske fokus på dette krydsfelt mangler.

Skeptiske tunger vil sige, at det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre at lave en national strategi på præcis dette område. Udfordringerne, forudsætningerne og de kreative ressourcer er simpelthen så forskellige fra kommune til kommune, at det, der giver fuldt ud mening i én kommune, ikke nødvendigvis giver mening i nogen af de 97 andre.

Det er korrekt, at en ”one size fits all”-løsning næppe ville generere særligt gode resultater. Men løsningen er i praksis simpel: Hver enkelt kommune skal bibeholde sin autonomi, og hvert enkelt projekt bør implementeres på kommunalt plan, så der drages bedst muligt nytte af den viden og de institutioner og aktører, man nu engang har til rådighed.

Opgaven for en national strategi bliver dermed trefoldig:

For det første skal strategien rammesætte potentialet i at krydse kunst og kultur med den sociale sektor. Dels for at skabe konkrete målsætninger for strategien, som tydeliggør, hvad man ønsker at opnå, og som hver kommune kan læne sig op ad – dels for at sætte krydsfeltet på den landspolitiske dagsorden én gang for alle.

For det andet skal strategien rumme en nuanceret fordelingsnøgle, der sikrer, at de allokerede ressourcer når bredt ud i landet, og at de samtidig tilgår de projekter, der har størst potentiale for at gøre en konkret forskel for de involverede borgere.

For det tredje skal strategien sikre etableringen af den platform for dataindsamling og vidensdeling, som i dén grad mangler på området. Med den rette platform kunne man sikre sig, at de dyrebare ressourcer rækker markant længere, end de ellers gør.

En sådan strategi ville udgøre en fantastisk national investering i innovative, borgernære løsninger på de sociale udfordringer, der findes i forskellige afskygninger over hele landet.

Hvad vil udbyttet af investeringen så være? Det vil blandt andet bestå i færre borgere på overførselsindkomst, mindre kriminalitet og misbrug, stærkere lokale fællesskaber, revitaliserede boligområder og mindre ensomhed.

Med den effekt, som vi allerede ved, at individuelle projekter kan have rundt om i lokalsamfundene, er der således kun gode grunde til at iværksætte en strategi som den her beskrevne.

Socialsektoren ville aldrig blive den samme igen.

Bragt i Avisen Danmark den 9. januar 2022