STILLINGSOPSLAG: DIREKTØR


12. december 2016
Danmarks Underholdningsorkester (DUO) søger en direktør med tiltrædelse snarest muligt.

Som direktør for DUO får du det overordnede ansvar for orkestrets drift og udvikling.

DUO er et symfonisk kammerorkester bestående af 42 musikere. Det er videreførelsen i privat regi af DR UnderholdningsOrkestret, som blev nedlagt som DR-ensemble ved udgangen af 2014. Orkestret har et efterhånden 20 år langt frugtbart samarbejde med den ungarske chefdirigent Adam Fischer, med hvem der i DR-tiden blev udgivet en samlet indspilning af alle Mozarts symfonier. I årene 2016-2018 fortsætter dette samarbejde i kraft af en bevilling fra tre private fonde mhp. at realisere en samlet indspilning af Beethovens symfonier.

I tillæg hertil ønsker DUO at genindtage og videreudvikle sin gamle rolle som brobygger mellem den klassiske symfoniske tradition og populærkulturen (i bredeste forstand). Vi vil også gerne spille en væsentlig rolle i god musikformidling til børn og unge. Alle sådanne aktiviteter vil i vid udstrækning skulle ske på kommercielle vilkår; men til sikring af et administrativt fundament under opgaverne har Folketinget besluttet at tildele orkestret en særlig finanslovsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt i årene 2017-2020.

Vi forventer, at vores nye direktør har:

  • godt kendskab til musikbranchen, ikke mindst til den kommercielle del af den
  • kendskab til koncert- eller eventproduktion
  • sikker sans for konceptudvikling og branding af orkestret og dets aktiviteter
  • gode samarbejdsevner, både indadtil og udadtil

Herudover er det ønskeligt, at direktøren også besidder nogle af følgende egenskaber:

  • kompetencer og initiativlyst som fundraiser
  • erfaring med økonomistyring, også på projektniveau
  • gode evner for strategisk kommunikation – kunstnerisk, markedsmæssigt og politisk
  • evne til og visioner for udvikling af DUO’s internationale projektvirksomhed

Direktøren leder den lille stab af administrative medarbejdere, der inkluderer en producent, som er særligt knyttet til Fischer-projektet, samt en programchef med overordnet ansvar for den kunstneriske linje.  Den skal suppleres med yderligere en producent (med særligt ansvar for aktiviteter på det populære område) samt en kommunikationsmedarbejder. Direktøren indgår aktivt i det daglige arbejde, også på konkret projektniveau. Den præcise sammensætning og beskrivelse af organisationen og de enkelte medarbejderes ansvarsområder vil ske i samarbejde med den kommende direktør.

Direktøren ansættes i en tidsbegrænset fuldtidsstilling, der udløber med udgangen af 2020. Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale.

Ansøgning med  relevante bilag sendes pr. mail til bestyrelsens formand, Hans Gammeltoft-Hansen, hans@gammeltoft-hansen.dk, senest mandag 9. januar 2017 kl. 12. Nærmere oplysning om stillingens omfang og indhold kan fås ved henvendelse på samme mailadresse. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag 25. januar 2017.