Samarbejdspartnere

Tak til fondene

Det er de tre danske fonde Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har sikret det økonomiske grundlag, og dermed gjort det muligt at videreføre det internationalt opsigtsvækkende samarbejde med chefdirigent Adam Fischer. Dem skylder vi en stor tak.

Samarbejdet strækker sig over en treårig periode, og munder i 2019 ud i en samlet udgivelse af Beethovens symfonier.

6_louishansenfonden_gennemsigtigt
Augustinus_Fonden_logo_FINAL
AP-Møller-og-Hustru-Chastine-McKinney-Møllers-Fond-til-almene-Formaal-[Converted]