Venneforeningens gave til orkestret

01 | Maj | 2018

Venneforeningen ydede i 2017 støtte til indkøb af slagtøjsinstrumenter for at muliggøre Danmarks Underholdningsorkesters virke indenfor crossover og populærmusikken. De forskellige slagtøj blev præsenteret ved Venneforeningens generalforsamling af Niels Henkel sammen med Christine Enevold.

Baggrunden for Venneforeningens donation:

Sideløbende med den klassiske virksomhed arbejder Danmarks Underholdningsorkester på at udvikle nye
koncepter og projekter for det populære område med det formål at videreføre orkestrets tradition for
brobygning i mellem den klassiske musik og populærmusikken. I dette arbejde er der ofte brug for at kunne
anvende forskellige slagtøjsinstrumenter som orkestret ikke har haft rådighed over siden udflytningen fra DR.