Venneforeningens gave til orkestret

01 | Maj | 2018

Baggrunden for Venneforeningens donation:

Sideløbende med den klassiske virksomhed arbejder Danmarks Underholdningsorkester på at udvikle nye
koncepter og projekter for det populære område med det formål at videreføre orkestrets tradition for
brobygning i mellem den klassiske musik og populærmusikken. I dette arbejde er der ofte brug for at kunne
anvende forskellige slagtøjsinstrumenter som orkestret ikke har haft rådighed over siden udflytningen fra DR.