Ny direktør for Danmarks Underholdningsorkester

01 | Mar | 2017

Det bliver dirigent og kunstnerisk iværksætter, Andreas Vetö, der tiltræder som direktør for Danmarks Underholdningsorkester fra 1. marts. Med Andreas Vetö får DUO en initiativrig leder der har indgående kendskab til orkestrets virke og potentiale, og som har energien og modet til at sætte sig ved roret og videreudvikle orkestrets profil og aktiviteter.

Andreas Vetö har en baggrund som kunstnerisk iværksætter og dirigent. Han er uddannet musikleder fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har udviklet, produceret og dirigeret et stort antal koncerter og musicals. Han er medstifter af og dirigent for ungdomssymfoniorkestret PRESTO, pædagogisk leder af HOPE, der faciliterer kulturelle projekter i udsatte boligområder, dirigent for Det Ny Big Band og tilknyttet DTU som kunstnerisk rådgiver.

DANMARKS UNDERHOLDNINGSORKESTERS FREMTID

Andreas Vetö vil lægge kræfter i at styrke DUOs profil som privatdrevet orkester i et bredt musikalsk landskab, og vil overordnet arbejde i tre retninger:

  • Videreudvikle orkestrets profil som brobygger og herunder etablere en bæredygtig platform for populærmusikalsk virksomhed i hele landet. Dette bl.a. gennem erhvervspartnerskaber.
  • Sikre rammen omkring orkestrets klassiske koncerter og udbygge orkestrets internationale aktiviteter med chefdirigent Adam Fischer.
  • Udvikle orkestrets pædagogiske og formidlingsmæssige profil i samarbejde med institutioner og virksomheder i hele landet.
FAKTA TIL BAGGRUND

Danmarks Underholdningsorkester har i sit 2-årige liv som privat orkester spillet en række populære koncerter rundt omkring i landet samt fortsat samarbejdet med chefdirigent Adam Fischer – primært fokuseret omkring Beethovens symfonier. Samarbejdet med Adam Fischer er takket være generøs støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden sikret frem til begyndelsen af 2019.
Danmarks Underholdningsorkester har igennem mange år opbygget et unikt speciale i at krydse musikalske genrer, og det er afgørende for orkestret at videreudvikle denne profil.
Der er skabt en virksomhed bag det nu privatdrevne orkester, som fra 2017-2020 har fået en særbevilling på finansloven, der sikrer en grundøkonomi til sekretariatsdrift, således at der kan udvikles nye aktiviteter.

KOMMENDE KONCERTER MED DANMARKS UNDERHOLDNINGSORKESTER:

Orkestret spiller i Konservatoriets Koncertsal den 26. marts og 14. maj med chefdirigent Adam Fischer på podiet. Orkestret åbner SPOT Festivalen i Musikhuset Aarhus den 4. maj med Millenium – en filmkoncert, og driver i foråret 2017 et pædagogisk projektsamarbejde med ungdomssymfoniorkestret PRESTO. I september spiller DUO to koncerter ved Haydn Festspiele i Østrig med Adam Fischer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 

Marie Rørbech, kommunikationsansvarlig

Mail:  mr@underholdningsorkester.dk // Tel. 26702161