Generalforsamling 2019

22 | Feb | 2019

Vi i bestyrelsen håber, at se så mange som overhovedet mulig til den årlige generalforsamling i Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester

Mandag d. 25. marts kl. 19.00 – 21.00
Forsamlingshuset Onkel Dannys Plads 5 – 1711 København V
http://www.onkeldannysplads.dk/forsamlingshus/

I år prøver vi et nyt sted men i samme nabolag som Københavns Musikskole: lige ved Øksnehallen og knap 10 minutters gang fra Hovedbanegården.
Parkeringsmuligheder: på Flæsketorvet i Den Hvide Kødby (5 minutters gang) er der gratis tidsbegrænset parkering i 4 timer i tidsrummet 15-08. Mod betaling kan man parkere i DGI-Byens parkeringshus.

Musik

Aftenen byder foruden generalforsamlingen naturligvis også på musik:
3 musikere fra DUO og en pianist spiller 5 sange af Kai Normann Andersens repertoire som er et uddrag fra en koncert – ‘Alle går rundt og forelsker sig’ – som DUO laver til sommer.
Venneforeningen støtter med nodemateriale til dette projekt og denne aften kan du høre: Du gamle måne, Toner fra himlen og Gå ud og gå en tur, Allersidste dans og Alle går rundt og forelsker sig.

Efter generalforsamlingen vil Underholdnings-orkestrets direktør, Andreas Vetö, fortælle om orkestrets situation og om planerne for orkestrets fremtid. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Inden aftenen afsluttes, byder vi på et glas vin,øl eller vand.

Dagsorden ifølge vedtægterne 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Formand Malena Rønnow samt kasserer Ole Hviid-Nielsen er på valg og begge er villige til genvalg.
  7. Valg af suppleanter – fra orkestret: Mette Thykier er villig til genvalg, Christine Rosenquist er ligeledes villig til genvalg.
  8. Valg af revisor – Erik Plinius er villig til genvalg
  9. 2 vedtægtsændringer
  10. Eventuelt

Her kan du hente
– Venneforeningens vedtægter
– Referat fra sidste års generalforsamling
– Regnskab 2018
– Budget 2019

Vedtægtsændringsforslag:

  § 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er: Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester.
Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune på adressen Azaleavej 35, st, 2000 Frederiksberg ændres til:
Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune på adressen Danmarks Underholdningsorkester, Lydens Hus, Gl Kongevej 11. 4, 1610 København V. 
 
§ 5. Bestyrelsens sammensætning. ——————- Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen. Formand og et medlem vælges i ulige år, mens de tre øvrige medlemmer vælges i lige år.
Her laver vi et lille tillæg efter Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen: suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.
Tirsdag d. 19. marts – er sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding på linket nedenfor.

Tilmelding til generalforsamlingen

Vel mødt

Bestyrelsen: Henrik, Torben, Malena, Ole, Bibi, Christine og Mette

Yderligere oplysninger
Bibi Övermyr, Næstformand
Mail
bibi.overmyr@gmail.com
Phone