Fremtidens bestyrelse er på plads


17. august 2015

Den nye bestyrelse for Danmarks Underholdningsorkester har netop afholdt første møde og konstitueret sig. I formandsstolen sidder den tidligere mangeårige ombudsmand for Folketinget, Hans Gammeltoft-Hansen. Bestyrelsen består herudover af repræsentanter fra dansk erhvervs- og musikliv. Med dette er organisationen omkring det nu privatdrevne orkester endeligt på plads.

Den nye bestyrelses opgave er, sammen med den daglige ledelse, at definere den fremtidige forretningsstrategi, der skal sikre at Underholdningsorkestret kan fastholde det internationalt anerkendte kunstneriske niveau – nu blot som privatdrevet orkester.

Udover formand Hans Gammeltoft-Hansen består bestyrelsen af Jens Birger Christensen, adm. dir. Birger Christensen A/S; Toni Lee Larsen, direktør, Vejle Musikteater; Lars Nørby Johansen, formand; Signe Lopdrup, vicedirektør, Roskilde Festival og Lars Grunth, tidl. Musikchef i Tivoli.

Første gang nogen privatiserer et professionelt orkester
Hans Gammeltoft_Hansen, formand for bestyrelsen

Hans Gammeltoft-Hansen siger: ”Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten, og derfor er opgaven også ganske klar: Vi skal sikre, at orkestret kan fortsætte det internationalt anerkendte samarbejde med dirigenten Adam Fischer omkring den klassiske musik. Men lige så vigtigt er det, at vi udvikler en strategi, der gør det muligt for orkestret at komme rundt i landet med det mere populære repertoire – til glæde for dem, der ikke så ofte møder den store lyd fra et klassisk orkester.”

Direktør for Danmarks Underholdningsorkester, Stine Nissen, udtaler: ”Det har været væsentligt for os at sammensætte bestyrelsen på en måde, så den både kan bidrage med en kommerciel erfaring men også sikre en professionel drift af orkestret. Lige så afgørende er det, at orkesteret nu har en driftsbestyrelse, der har bred erfaring med dansk musikliv.  Fordi det er første gang, at nogen på denne måde privatiserer et professionelt orkester, går vi til opgaven med en vis ydmyghed. Omvendt har vi nu fået samlet et utrolig kompetent hold, og derfor mener jeg, at vi i dag har grund til at være optimistiske.”

Niveauet skal fastholdes

Stort set alle musikere fra det tidligere DR UnderholdningsOrkester er engageret i det nye, private Danmarks Underholdningsorkester. Det er en forudsætning for at videreføre orkesterets berømmede samarbejde med den ungarske chef- og stjernedirigent Adam Fischer – og dermed afgørende for den nye bestyrelses ufravigelige ambition om at fastholde orkesterets høje kunstneriske niveau.

Det første skridt i bestyrelsens og ledelsens arbejde er derfor at finde finansieringen til et allerede planlagt toårigt koncert- og indspilningsprojekt af Beethovens symfonier – et projekt som Adam Fischer står i spidsen for. Gennemførelsen af dette projekt er den nødvendige nøgle til at holde sammen på orkesteret, der består af internationalt eftertragtede musikere, ligesom det er vigtigt, at den populære landsdækkende turnevirksomhed udvikles, så orkesteret kommer ud til det store publikum i hele Danmark.

Fakta
Planlagte koncertaktiviteter i 2015

27. september: Adam Fischer og Danmarks underholdningsorkester. Med sopran Lise Davidsen. Beethovens “Eroica” og arier af Mozart. Konservatoriets Koncertsal. (Billetter sættes til salg d. 18. september)

3. november: Danmarks Underholdningsorkester og Holmens Kantori. Mozarts Requiem. Holmens Kirke. (Billetter sættes til salg ultimo august)

27. november: Danmarks Underholdningsorkester i Diamanten. Musik komponeret og fremført af årets modtagere af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legatet. (Billetter sættes til salg ultimo august)

Et toårigt samarbejde med chefdirigent Adam Fischer er desuden planlagt. Repertoiret er fastlagt og musikerne booket til dette projekt i perioden 2015-2017. Når finansieringen er på plads, sættes koncertrækken til salg. Inden længe offentliggøres en landsdækkende turne i starten af 2016 med Underholdningsorkesteret og populære artister.

Fakta om finansieringsbehovet

For at gennemføre det toårige samarbejde med Adam Fischer om indspilningen af Beethovens symfonier skal der skaffes finansiering på 8. mio. kr./årligt i to år.

Det er de enkelte musikere, der har indskudt aktiekapitalen i selskabet. Koncertaktiviteter og orkestrets minimale drift i 2015 er finansieret af den folkelige indsamling, der fandt sted i starten af 2015. Orkestret drives i fremtiden som et deltidsorkester. Musikerne er ikke fuldtidsansat men bookes til de enkelte projekter.

Yderlige information

Kommunikationsmedarbejder, Søren Filskov Jakobsen. 61101220