John Frandsen konstitueret som direktør


28. september 2016

Når John Frandsen d. 1. oktober konstitueres som direktør, får Danmarks Underholdningsorkester en både musikpolitisk og musikfaglig kompetence i spidsen for orkestret. John Frandsen har ud over sit store og anerkendte arbejde som komponist, beklædt en række musikpolitiske erhverv blandt andet som formand for den danske komponistforening.

John Frandsen udtaler: ”I de to år, hvor Underholdningsorkestret har kæmpet for først at få lov til at blive i DR og dernæst for at overleve udenfor DR som privat orkester, har Stine Nissen ydet en enorm indsats.  Under hendes ledelse er det lykkedes skabe en organisation bag orkestret og skaffe fondsfinansiering af det internationalt berømmede samarbejde mellem Underholdningsorkestret og Adam Fischer. Dette projekt vil jeg have fokus på at udfolde kunstnerisk.

Men vi har også fortsat et brændende ønske om at fortsætte orkestrets arbejde med at bygge bro over musikgenrerne og bringe den symfoniske musik ud i landet til et bredt publikum. Vi vil derfor målrettet arbejde på at skabe det økonomiske og organisatoriske grundlag for at udvikle denne del af vores virksomhed.”

Danmarks Underholdningsorkester har som privat orkester givet en række populære koncerter rundt omkring i landet. Der er skabt en virksomhed bag det nu privat drevne orkester. Samarbejdet mellem Danmarks Underholdningsorkester og chefdirigent Adam Fischer er takket være generøs støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden sikret frem til begyndelsen af 2019.
Orkestret har traditionelt haft et ben i såvel den klassiske som den rytmiske lejr, og det er afgørende for orkestret at bibeholde denne profil. Dette lader sig dog kun gøre, hvis der skabes en grundøkonomi bag orkestrets relativt lille sekretariat, således at der konstant kan arbejdes med en rullende treårsplan. Det er fortsat ambitionen, at en mindre offentlig bevilling skal sikre dette.

Yderligere info:

John Frandsen: # 26876226