Adam Fischer modtager Wilhelm Hansen Fondens hæderspris


26. oktober 2015

Tirsdag den 27. oktober modtager Adam Fischer, chefdirigent for Danmarks Underholdningsorkester, Wilhelm Hansen Fondens hæderspris på 150.000 kr. Fischer har doneret hele beløbet til orkestret, der fortsat kæmper for overlevelse. Pengene bruges blandt andet til at realisere koncerten The Triple, der finder sted den 15. november. Denne koncert er den foreløbigt sidste, der er programsat med Fischer på podiet; inden årets udgang vil det blive endeligt afgjort, om orkestret har en fremtid som privatdrevet orkester.  

Chefdirigent Adam Fischers 17 år lange samarbejde med Danmarks Underholdningsorkester er en bemærkelsesværdig

Adam Fischer modtager Wilhelm Hansen Fondens hæderspris for 17 års kunstnerisk virke i Danmark og for enestående kunsteriske resultater med Underholdningsorkestret. Nikolaj Lund
Adam Fischer modtager Wilhelm Hansen Fondens hæderspris for 17 års kunstnerisk virke i Danmark og for enestående kunstneriske resultater med Underholdningsorkestret.
undtagelse i den europæiske orkesterbranche. Kutymen er, at internationalt anerkendte dirigenter arbejder med samme orkester i en kortere årrække for herefter at flytte videre til nye orkestre. Fischers mangeårige samarbejde med Danmarks Underholdningsorkester har ført store kunstneriske resultater med sig – senest de internationalt anerkendte indspilninger af Mozarts samlede symfonier.

Fischer donerer hele prisen til Danmarks Underholdningsorkesters overlevelse

Det er blandt andet disse, Fischer modtager prisen på 150.000 kr. for, ligesom han belønnes for sine resultater med orkestret og sin generelt positivt afsmittende effekt på dansk orkesterliv.

Adam Fischer videregiver den samlede pris til Danmarks Underholdningsorkester, der fortsat kæmper for overlevelse som privat orkester. Hædersprisen anvendes bl.a. til at realisere den sidste programsatte koncert med Adam Fischer på podiet og Danmarks Underholdningsorkester på scenen. Denne finder sted 15. november i Konservatoriets Koncertsal.

I løbet af november og december skal det økonomiske puslespil falde på plads omkring orkestret, hvis dets eksistens skal sikres. Det første store projekt, Adam Fischer og orkestret vil igangsætte, ifald det lykkes, er et ambitiøst 2 1/2årigt koncert- og indspilningsprojekt omkring Beethoven. Sideløbende hermed er det ambitionen, at orkestret forsat skal realisere de landsdækkende populære turneer med det rytmiske repertoire og danske solister.

Samlet støtter Wilhelm Hansen Fonden orkestret med 250.000 kr. 

Ud over hædersprisen på 150.000 kr. til Adam Fischer har Wilhelm Hansen Fonden generøst ydet et yderligere tilskud på 100.000 kr. til Danmarks Underholdningsorkester. Disse midler er medvirkende til, at der året ud kan arbejdes på at skabe en fremtidssikret økonomisk platform for orkestret.

Hædersprisen uddeles i Børssalen på Københavns Gamle Børs d. 27. oktober kl. 17.  Udover Adam Fischer modtager også instruktøren Peter Brook og ensemblet Den Danske Strygekvartet en hæderspris fra WH Fonden.

Yderligere information:

Kommunikationsansvarlig, Søren Filskov Jakobsen. Tel. 61414620.